Välkommen till LadyLine TRI Challenge

Är du redo för en utmaning?

LadyLine TRI Challenge är en tävling, där deltagaren ska utföra en serie på tre (3) övningar (rodd 750 m, motionscykel 1,5 km och löpning 750 m) så snabbt som möjligt. Tävlingsprestationen ska utföras under övervakning av personalen på LadyLine-centret. LadyLine TRI Challenge-tävlingen har två olika serier; en tävlingsserie och en hobbyserie.

Båda serierna har nationella och centerspecifika priser.

Träningsmoment

1
RODDERGOMETER sträcka 750 m motstånd 8
2
MOTIONSCYKEL sträcka 1,5 km motstånd 6
3
LÖPMATTA sträcka 750 m

Serier

LadyLine TRI Challenge-tävlingen har två olika serier; en tävlingsserie och en hobbyserie.

TÄVLINGSSERIE

HOBBYSERIE

Regler

Man kan delta i LadyLine TRI Challenge-tävlingen via den elektroniska anmälningsblanketten på webbsidan ladyline.fi/trichallenge. En person kan anmäla sig/utföra tävlingen endast en (1) gång inom ramen för tävlingstiden. Anmälan till tävlingen öppnar 11.11.2019 och tävlingen kan utföras under tiden 11.–22.11.2019. Tävlingen slutar 22.11.2019 kl. 16:00. Tävlingen är öppen för alla och det är gratis att delta. Personen ska i samband med anmälan välja det LadyLine-center där hen vill utföra tävlingen. Personalen på LadyLine-centret kontaktar personen två (2) vardagar efter anmälan och kommer tillsammans med deltagaren överens om tidpunkten för när prestationen ska ske på LadyLine-centret. Tävlingsprestationens maximala längd är 15 minuter.

I LadyLine TRI Challenge-träningstävlingen ska deltagaren på LadyLine-centret utföra en serie på tre (3) övningar (rodd 750 m, motionscykel 1,5 km och löpning 750 m) så snabbt som möjligt. LadyLines personal visar deltagaren rätt teknik före tävlingen och fungerar som övervakare och tidtagare under tävlingen. Efter avslutad prestation lagrar LadyLine-centrets personal deltagarens tävlingstid på ladyline.fi/trichallenge under 'Resultattavla', där samtliga tävlingsprestationer kan ses i realtid. Efter tävlingen belönar LadyLine-kedjan tävlings- och hobbyseriernas bästa deltagare på nationell nivå. Dessutom belönar LadyLine-centren lokalt deltagarna i det egna centrets tävlingsserie och lottar ut priser bland alla deltagarna i hobbyserien.

Priser

I LadyLine TRI Challenge-tävlingen delas skilt för tävlings- och hobbyserierna ut a. LadyLine-centerspecifika priser och b. LadyLine-kedjans priser.

a. LadyLine-centerspecifika priser

Samtliga LadyLine-centers tre (3) bästa deltagare från tävlingsserien får centerspecifika produktpriser, som kan variera mellan olika center. Dessutom lottar LadyLine-centren ut bland alla deltagarna i hobbyserien tre (3) centerspecifika produktpriser. Närmare uppgifter om priserna får du av kundtjänst på ditt LadyLine-center.

b. LadyLine-kedjans priser

De tre (3) bästa deltagarna i tävlingsserien (alla LadyLine-centren tillsammans) får medaljer av LadyLine-kedjan samt penningspriser (1. = 300 euro, 2. = 200 euro och 3. = 100 euro). Penningspriserna är skattepliktig inkomst för vinnarna. Dessutom kommer de tre (3) bästa deltagarna i hobbyserien (alla LadyLine-centren tillsammans) att få medaljer av LadyLine-kedjan.

ANMÄLAN